Kontaktujte nás: +420 608 276 579 | netrvalova@mzdoveucetnictvi.eu
gabriela.netrvalova@seznam.cz
info@accounting-tax.eu

Mzdové účetnictví, mzdový specialista

Mzdové účetnictví, mzdová účetní Plzeň, zpracování mezd

Při rozhodování o mzdách se firmy i organizace rozhodují často pro varianty externí nebo interní účetní:

Pokud se rozhodujete, zda si najít interní mzdovou účetní anebo zpracování mezd jako tzv. outsourcing, pravděpodobně jedním  kriteriem bude i cena. My doporučujeme, pokud ještě účetní nemáte, obrátit se primárně na nás jako externí společnosti.  Zejména v případě malého množství zaměstnanců se to finančně vyplatí, nebudou starosti s mzdovou učetní /nemocenská,děti,dovolená,požadavky na mzdu vyši apod./ a Vy vždy získáte profesionálne odvedenou práci jak ve vztahu se zaměstnanci tak orgány státní správy do jejichž kompetence zaměstnanec patří.

Orientační srovnání nákladů na zpracování mezd ve firmě s 80 zaměstnanci: 

  Interní mzdová účetní Externí mzdová účetní
Mzdový náklad - hrubá mzda 28000 (mzda)  
Celkové mzdové náklady zaměstnavatele 37464  
SW, aktualizace   3000  
Spotřeba materiálu, telefon, kanceláře   8000  
     
Externí zpracování mezd pro 80 zaměstnanců   23000
Celkem 48464 23000

Nabízíme komplexní služby v oblasti vedení účetnictví (podvojné účetnictví), daňové evidence, rekonstrukce účetnictví, zpracování mezd a daňových přiznání pro malé a střední firmy.

Účetní služby poskytujeme v Plzni a okolí, Praze, Středočeském, Plzeňském a Karlovarském kraji.

Vedení daňové evidence a účetnictví

 • zaúčtování faktur přijatých a vydaných
 • zaúčtování pokladních dokladů a bankovních výpisů
 • zaúčtování zápočtů, dobropisů, interních účetních dokladů a dalších
 • měsíční nebo čtvrtletní zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (u plátců)
 • zpracování celkového hlášení k dani z přidané hodnoty
 • roční zpracování přiznání k dani z příjmů
 • čtvrtletní zálohy a roční přiznání k silniční dani (u plátců)
 • další daňová přiznání a jiné úřední formuláře podle individální situace
 • inventarizace účtů na konci období
 • zpracování účetní závěrky 
 • zpracování libovolného finančního reportingu podle přání klienta 
 • zastupování před finančním úřadem, spolupráce s auditory
 • poskytování účetního poradenství
 • další úkony dle dohody

Zpracování mzdového účetnictví

 • výpočet hrubé a čisté mzdy podle předložených podkladů
 • výpočet srážek a odvodů na finační úřad, správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • vystavení výplatních a mzdových listů
 • přihlášení a odhlášení zaměstnanců
 • roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob

Zpracování daňových přiznání

 • roční přiznání k dani z příjmů fyzických osob (zaměstnanci, OSVČ) včetně přehledů pro ZP a SSZ
 • roční přiznání k dani z příjmů právnických osob

Daňový poradce

Bc.Gabriela Netrvalová
tax adviser reg.number 4689
 
Lektorská činnost
Odborná školení pracovníků
v oblasti daní a účetnictví
Lektorská činnost
pro rekvalifikační firmy,
úřady práce, agentury

Mzdový specialista

Pro mzdy zvolte:

www.mzdoveucetnictvi.eu

Pro podvojne či jednoduche

účetnictvi zvolte:

www.accounting-tax.eu

Pro daně a daňové poradenství

zvolte:

www.tax-adviser.cz

Ve všech najdete odpovědné pracovníky

pro řešení Vašich požadavků